Looweg 13 7741 EG Coevorden tel. (0524) 22 15 13 info@uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl
Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe

Belangrijk

Bij overlijden, bel zsm: 0800-0242526 (gratis) of 0524-515899.

 

Adres:
Looweg 13
7741 EG Coevorden

 

 

Kijk op de contact pagina voor meer telefoonnummers en adressen.

 

 

Wensboekje

Ons wensenboekje geeft leden de gelegenheid om in een vroeg stadium de wensen vast te leggen voor de eigen uitvaart. Nabestaanden houden daar, zo mogelijk, rekening mee. Het is verstandig dit boekje zodanig op te bergen, dat het bij overlijden direct bij de hand is. Het wensenboekje kunt u via deze website aanvragen.

Nu gratis aanvragen!

Ons advies

De werkelijke kosten van een uitvaart zijn hoger dan de voorzieningen vanuit het BasisPakket dat wij onze leden aanbieden. Bij het Pluspakket komen de voorzieningen echter vrij goed overeen met de werkelijke kosten van een uitvaart. Bij de Pluspakketten is een veelal dure aanvullende verzekering overbodig. Om u een indruk te geven van de kosten van een uitvaart die door ons worden uitgevoerd met de daarbij behorende vergoedingen verwijzen wij u graag naar de begrotingen die wij hebben opgesteld.

 

Indien u besluit tot het wijzigen van het verzorgingspakket dan kunt u dit via deze website doorgeven. Indien u jonger bent dan 36 jaar dan wordt hiervoor geen éénmalige overstapcontributie berekend. Bent u ouder dan 35 jaar, dan is er een éénmalige overstapcontributie verschuldigd die afhankelijk is van uw leeftijd. De administratie kan u hierover nader informeren.

 

 
U bevindt zich hier: home > lidmaatschap > ons-advies