Looweg 13 7741 EG Coevorden tel. (0524) 22 15 13 info@uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl
Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe

Belangrijk

Bij overlijden, bel zsm: 0800-0242526 (gratis) of 0524-515899.

 

Adres:
Looweg 13
7741 EG Coevorden

 

 

Kijk op de contact pagina voor meer telefoonnummers en adressen.

 

 

Wensboekje

Ons wensenboekje geeft leden de gelegenheid om in een vroeg stadium de wensen vast te leggen voor de eigen uitvaart. Nabestaanden houden daar, zo mogelijk, rekening mee. Het is verstandig dit boekje zodanig op te bergen, dat het bij overlijden direct bij de hand is. Het wensenboekje kunt u via deze website aanvragen.

Nu gratis aanvragen!

Pakketsamenstelling

Onze vereniging kent een drietal verzorgingspakketten die wij onze leden aanbieden:

 1. Het Basispakket
 2. CrematiePluspakket
 3. BegrafenisPluspakket

Overzicht van het verzorgingspakket

Het verzorgingspakket bestaat uit 2 delen

 1. Aangeboden diensten bij een overlijden (de kosten hiervan worden bij leden niet in rekening gebracht en gelden voor alle tariefgroepen)
 2. Financiële vaste vergoedingen

Ad. a. Aangeboden diensten bij een overlijden, welke voor alle tariefgroepen van toepassing zijn.

 • Begeleiding van de uitvaartplechtigheid door de uitvaartleider
 • Het verzorgen van de overledene (indien de overledene door een medische instelling wordt verzorgd, wordt hiervoor € 100,-- vergoed)
 • Beschikbaarstelling van de rouwauto  
 • Overbrengen van de overledene naar de kerk of gebouw met aansluitend de begrafenis/crematierit
 • Op de dag van de begrafenis: 2 personen voor de koffietafel
 • Gratis opbaring bij gebruik van het uitvaartcentrum te Nieuw-Amsterdam, Sleen, Coevorden of Weiteveen
 • Gratis beschikbaarstelling van het uitvaartcentrum te Nieuw-Amsterdam, Sleen, Coevorden of Weiteveen

(Worden de aangeboden diensten door derden verricht, mits vooraf hiervoor toestemming wordt verleend, dan wordt hiervoor een vast bedrag van € 1.275,- vergoed.)

Ad. b. Financiële vaste vergoedingen;

Vergoedingen:

Basis
-pakket

Crematie
Pluspakket
Begrafenis
Pluspakket
Kosten van de lijkkist € 280,- € 280,- € 280,-
Kosten gebruik koffiekamer € 225,- € 225,- € 225,-
Drukwerkkosten € 165,- € 165,- € 165,-
Opbaarkosten € 280,-* € 280,-* € 280,-*
Koffietafel € 230,- € 230,- € 230,-
Algemene vergoeding € 0,- € 1200,-** € 4200,-**

*  bij thuisopbaring of gebruik van een uitvaartcentrum bij derden
** Deze vergoeding kan nimmer hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten

U bevindt zich hier: home > lidmaatschap > pakketsamenstelling